Jan Weiss

Jan Weiss při své jilemnické procházce na „Hrobce“ za Machačkovým křížkem.

Foto: Zdenko Feyfar.