Jan Weiss

Jan Weiss v roce 1930 coby čerstvý majitel ceny České akademie za román Dům o 1000 patrech.

Foto: Domov a svět.