Přístav v Podolí

Foto Jan Weiss: Přístav v Podolí nedaleko ulice Na Zlatnici.

Reprodukční foto Dušan Dubový.