ENGLISH

Linky

INDEX
OBSAH

 

Oddíl obsahuje několik odkazů na stránky zmiňující se o Janu Weissovi a jeho díle (předpokládáme, že bude postupně doplňován).

 

Slovenské divadlo TEATRO TATRO, které se projektem MARINGOTKA pokouší o mapování nových možností působení na divadelní publikum, si vybralo jako první repertoárové číslo povídku Jana Weisse a zdramatizovalo ji pod názvem Bianka Braselli – dáma s dvoma hlavami, což dokládá na své stránce (http://www.teatrotatro.sk/repertoar/bianka-braselli/).

Jana Weisse jako zakladatele české sci-fi představuje scifistický portál SCIFIWORLD (http://scifiworld.cz/author.php?AuthorID=78).

Weissovu legionářskou zkušenost nám může přiblížit působivý pohled na legionářskou anabázi v rozhovoru s Václavem Bartuškou, který se vydal po stopách československých legií na Rusi
(http://www.national-geographic.cz/projekty/ceska-mozaika/
strasne-dlouha-unavna-cesta-domu-526/
).

Medailónek Jana Weisse uveřejňuje stránka SPISOVATELÉ.CZ na adrese http://www.spisovatele.cz/jan-weiss a také stránka LEGIE (http://www.legie.info/autor/314-jan-weiss).

Přehled Weissovy filmografie najdeme na stránce Filmové databáze FDb.cz (http://www.fdb.cz/lidi/22569-jan-weiss.html?PHPSESSID=
253ba7f46e5a5927a6942daf1d5b5d1f
) a České filmové nebe (http://www.cfn.cz/detail_osoba.php?oid=22569).

K románu Dům o 1000 patrech Jana Weisse se zásadním způsobem vyjadřuje bakalářská práce Petry Haramijové Jan Weiss: Dům o tisíci patrech. Lze ji najít na adrese http://is.muni.cz/th/84949/ff_b/.

Heslo Jan Weiss zpracovává Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Weiss).

Osobní fond Jana Weisse z let 1915 až 1971 v Památníku národního písemnictví je popsán na adrese http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/
pruvodce-po-fondech-la-seznamy.php?id=1990&sk=w
.

Heslo Jan Weiss ze Slovníku české literatury po roce 1945 najdete na adrese
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=903.