Weiss - rejstřík

Apoštol (The Apostle)
Ať z vás nezůstane ani vzpomínka (Let there be no Memory Left of You)
Austriák (Austriak)
Barák smrti (The Hut of Death)
Barák smrti (The Hut of Death) (1927)
Básník a boxer (A Poet and a Boxer)
Básník na holičkách (A Poet in Trouble)
Bianka Braselli (Bianka Braselli)(1987)
Bianka Braselli, dáma se dvěma hlavami (Bianka Braselli, a Two-Headed Lady)
Bianka Braselli, dáma se dvěma hlavami (Bianka Braselli, a Two-Headed Lady) (1961)
Bílé myšky (Little White Mice)
Bláznivý regiment (A Crazy Regiment)
Bláznivý regiment (A Crazy Regiment) (1930)
Bratře (Brother!)
Byl to spací autobus (It was a Sleeping Bus)
Bystré oko (A Bright Eye)
Černá povídka (A Black Short Story)
Dobrodružství (An Adventure)
   Dotyk zla (A Touch of Evil) (1986)
Družice a hvězdoplavci (Satellites and Star-Sailors) (1960)
Dům o 1000 patrech (The House of 1000 Floors) (1929)
Dům o tisíci patrech (The House of One Thousand Floors)
Dva sny (Two Dreams)
Dvě města (Two Towns)
Fantom smíchu (The Phantom of Laughter) (1927)
Fialové zvonky (Purple Bells)
Generál (The General)
Hádání o budoucím (Guessing about the Future) (1963)
Hlad (Hunger)
Horečka (Fever)
   Hra na bláznivý regiment (A Play on a Crazy Regiment) (1984)
Hvězda a žena (A Star and a Woman)
Hvězda na africkém nebi (A Star in the African sky)
Interview (An Interview)
Já, Lajka II (I, Lajka II)
Jednoročák (A One-Year-Old)
Kabinet zvláštní práce (The Cabinet of Special Work)
Kapka jedu (A Drop of Poison)
Komplikace života – ale zkus to! (Complications of Life – But Try it!)
Král Zimoslav a moucha (King Zimoslav and a Fly)
Královna vesmíru (The Space Queen)
Lojzka (Lojzka) (1956)
Meteor strýce Žulijána (Uncle Žuliján’s Meteor) (1947)
Milostpaní (Madam)
Milovati budeš… (You will Love…)
Miluj svého bližního… (Love Your Neighbor…)
Milý František (Dear František)
Mistr vysokého věku (A Master of Old Age)
Mlčeti zlato (To Be Silent is Gold) (1933)
Modré zvonky (Blue Bells)
   Momentální indispozice Kristiny Bojarové při nedělním obědě v kruhu rodiny (A Momentary Indisposition of Kristina Bojarová in her family circle at lunch on Sunday) (1984)
Možno říci, že se přímo dřel (It is Possible to Say that He Practically Slaved)
Muž bez tváře (A Man without a Face)
Muž z Marsu (A Man from Mars)
Neboť mne vedou jejich ruce… (For I am Led by their Hands…)
Nikdo vás nezval… (Nobody Invited You…)
Nosič nábytku (A Furniture Carrier)
Nosič nábytku (A Furniture Carrier) (1941)
Nuže tedy – sklenku vína! (Well, then – a Glass of Wine!)– sklenku vína!
O bílém koni (About a White Horse)
O bílém koni (About a White Horse) (1959)
O věrnosti (About Fidelity)
Obrázek (A Picture)
Od kolébky k symfonii (From the Cradle to the Symphony)
Odvážný zbabělec (A Courageous Coward)
Opustíš-li mne (If You Leave Me)
Pan Kvasnička a jeho sen (Mr. Kvasnička and his Dream)
Penza (Penza)
Pérový muž (A Spring Man)
Po operaci (After a Surgery)
Poselství z hvězd (A Message from the Stars) (a short story)
Poselství z hvězd (A Message from the Stars) (a radio play)
Poslední noc vraha Hamáčka (The Last Night of Murderer Hamáček)
Povídky o lásce a nenávisti (Short Stories about Love and Hatred) (1944)
Prasklá váza (A Cracked Vase)
První láska (First Love)
Příběhy staré i nové (Old and New Stories) (1954)
Přišel z hor (He Came from the Mountains) (1941)
Psí povídka (A Dog Short Story)
Ptačí sen (A Bird Dream)
Purpurové schodiště (A Purple Staircase)
Radio – růže – ruka (Radio – Rose – Hand)
Raketa sebevrahů (A Rocket of Suicides)
Ruce (Hands)
Rudá rukavička (A Red Glove)
Samorůže (A Self-Rose)
Sedmý příběh (The Seventh Story)
Sen (A Dream)
Sen o červeném skřítkovi (A Dream about a Red Goblin)
Sen o kormodorovi (A Dream about a Kormodor)
   Sen o tisíci patrech (A Dream about One Thousand Floors) (1986)
Sen o vzducholodi (A Dream about an Airship)
Setkání pod Vyšehradem (A Meeting under Vyšehrad)
   Sladký čas Kalimagdory (The Sweet Time of Kalimagdora)
Slavný pes (A Famous Dog)
   Slavný pes (A Famous Dog) (1990)
   Slávny pes (A Famous Dog) (1992)
Snad nám ho bylo trochu líto (Maybe We were a Little Sorry for him)
   Sny Kristiny Bojarové (Kristina Bojarová’s Dreams) (1976)
Spáč ve zvěrokruhu (A Sleeper in the Zodiac) (1937)
Starci neumíraji včas (The Old Men do not Die in Time)
Škoda každého tajemství (What a Pity of Every Secret!)
Škola zločinu (The Crime School) (1931)
Ta s těmi copánky (The Girl with those Braids)
Tajemství bílého zámku (The Secret of the White Chateau)
Tak šťasten (So Happy)
Taťana do družice (Taťana into a Satellite)
Ten, který… (He, who…)
Tetička (Auntie)
Tisíce lidí čeká (Thousands of People are Waiting)
Tma (Darkness)
To není chlouba, to je dar… (That is not Pride, that is a Gift…)
Tři sny Kristiny Bojarové (Three Dreams of Kristina Bojarová) (1931)
U zelené trávy (The Green Grass)
Uschlá ruka (A Dried Hand)
Usnul komediant… (A Comedian Fell Asleep…)
Ústa za mřížemi (A Mouth behind the Bars)
Už jste si vybral (You have already Chosen)
Volání o pomoc (A Call for Help) (1946)
Volhy pohádka (The Volga Story)
Vtělený hřích (An Incarnate Sin)
Z deníku nervosního (From the Diary of a Nervous One)
Za účelem inspirace (With the View of Inspiration)
Zázračné ruce (Miraculous Hands) (1943)
Zázračný pes a šampion světa (The Miraculous Dog and the World Champion)
Země vnuků (The Country of Grandsons) (1957)
Zpověď člověka (A Confession of a Man)
Zrcadlo, které se opožďuje (A Mirror that Falls Behind)
Zrcadlo, které se opožďuje (A Mirror that Falls Behind) (1927)
Zuzanka a natěrač (Zuzanka and a Painter)
Zvědavost, když už je pozdě (Curiosity when it is Already Too Late)