Dům o tisíci patrech

Obálka románu Dům o tisíci patrech vydaného v roce 1964 nakladatelstvími Naše vojsko, Mladá fronta a Smena v edici Máj.