Dům o tisíci patrech

Typograficky zajímavá pasáž románu Dům o tisíci patrech zpracovaná ve vydání z roku 1964.