Dům o tisíci patrech

Jiná typograficky nápaditá pasáž románu Dům o tisíci patrech ve vydání z roku 1964.