Zázračné ruce

Přepracováním románu Škola zločinu vznikl román Zázračné ruce. Takto vyhlíží frontispice a titulní list jeho vydání z r. 1967.