Dům o 1000 patrech

Ukázka původního typografického řešení románu Dům o 1000 patrech, jak je přineslo 2. vydání v roce 1948.