Dům o tisíci patrech

O nové typografické řešení Domu o tisíci patrech se v roce 1975 pro nakladatelství Vyšehrad pokusila Helena Illíková. Zde reprodukujeme obálku Jaroslava Lukavského.