Dům o tisíci patrech

Frontispice a titulní list vydání Domu o tisíci patrech z roku 1975.