Dům o tisíci patrech

Román Dům o tisíci patrech, portugalské vydání (1971).

Foto Dušan Dubový.