ENGLISH

Aktuality

INDEX
OBSAH2021 V nakladatelství Dobrovský, s. r. o., vyšel v 10. českém vydání, které se opírá o verzi nakladatelství Československý spisovatel z roku 1958, román Dům o tisíci patrech.

10d1000
17. 8. 2020 se z francouzského nakladatelství Hachette Livre ozvala paní Brigitte Leblanc, že chystají vydání francouzského překladu románu Dům o tisíci patrech.
2016 V prvním vydání vyšel anglický překlad románu Dům o tisíci patrech jako The House of a Thousand Floors. Překlad podle vydání z roku 1964 a doslov Alexandry Büchler. Vydáno Central European University Press, Budapest New York.
10. 9. 2013 byla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Bc. Magdalénou Kratochvílovou obhájena bakalářská diplomová práce Motivická výstavba vybraných dramat Jana Weisse (Tři sny Kristiny Bojarové, Usnul komediant... a Purpurové schodiště). Práce je dostupná na adrese
 
http://is.muni.cz/th/361198/ff_b/


14. 8. 2013 se ozval ze Španělska Dr. Daniel Sáiz Lorca, který v roce 2006 napsal doktorskou práci o české meziválečné vědecko-fantastické literatuře. Na s. 100 až 132 je v ní kapitola věnovaná Janu Weissovi, na s. 236 až 258 je španělský překlad několika kapitol románu Dům o 1000 patrech. Práce je dostupná na adrese

http://biblioteca.ucm.es/tesis/fll/ucm-t29008.pdf


10. 9. 2012 byla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Bc. Liborem Kamenským obhájena bakalářská diplomová práce Vývoj fantastických motivů v povídkové tvorbě Jana Weisse. Práce je dostupná na adrese

http://is.muni.cz/th/361407/ff_b/


V roce 2012, k 120. výročí narození a 40. výročí úmrtí Jana Weisse, vyšla v libereckém Nakladatelství Bor weissovská monografie Viléma Kmuníčka Hledání Jana Weisse.

Publikace přehledně zachycuje život a dílo jilemnického rodáka světového věhlasu Jana Weisse (1892–1972), prozatéra 2. třetiny 20. století, jednoho ze zakladatelů české sci-fi. Weissovy životní osudy jsou zde podány se zřetelem k jeho literární tvorbě. Zaujmou mj. boje kolem románu Mlčeti zlato, kdy se Weiss rozhodoval, zda má vůbec dál psát, stejně jako v 60. letech střet s Olegem Susem, po němž Weiss psát nakonec přestal. Najdeme tu dosud nepublikované Weissovy Vzpomínky na dětství a také pasáže o Weissově účasti v Československých legiích a o jeho legionářském dramatu Penza.

Hledání Jana Weisse se stává první vydanou weissovskou monografií svého druhu, usilující o zařazení do linie Karel Sezima (první systematický kritik Weissova díla) – Jaromír Horáček (první weissovská monografie) – Karel Bogar (zásadní práce pro weissovskou monografii). Text doplňuje bohatá fotografická příloha. Vychází v edici Odkaz.

Distribuce:

http://www.kosmas.cz/knihy/171366/hledani-jana-weisse/


8. prosince 2011 se v Praze konal křest knihy Puls nekonečna s podtitulem Kronika české science fiction 2 od Vladimíra Babuly k Alexandru Kramerovi, kterou sestavil Ivan Adamovič. V tomto druhém svazku plánované trojdílné antologie české sci-fi je i povídka Jana Weisse Nikdo vás nezval.

28. dubna 2010 se v Praze konala tisková konference spojená se křtem knihy Vládcové vesmíru. Kronika české science fiction od Svatopluka Čecha po Jana Weisse, kterou sestavil Ivan Adamovič. V této antologii české sci-fi je i povídka Jana Weisse Po operaci a zároveň jeho medailon.
2007 František Janalík vydal pod názvem Krkonošské poudačky v nakladatelství Plot antologii příspěvků  publikovaných v časopise  Krkonoše – Jizerské hory. Představuje v ní více než tři desítky autorů, mezi nimi i Jana Weisse kapitolou Jarmark v Javorku z románu Přišel z hor.
9. května 2006 V Jilemnici, Valdštejnská 68, proběhlo odhalení pamětní desky na rodném domě Jana Weisse, zorganizované městem Jilemnice. Na spisovatele a čestného občana města zavzpomínal kromě jiných pamětníků také herec a rovněž čestný občan Jilemnice Stanislav Zindulka.

2006 Po již provedených opravách fasády bude následovat vyvěšení pamětní desky na rodném domě Jana Weisse. 

Prosinec 2005 V prvním vydání vyšel italský překlad románu Dům o tisíci patrech jako Il Palazzo a mille piani. Překlad podle prvního českého vydání z roku 1929 a kritická poznámka Chiara Baratella. Vydáno Editrice Santi Quaranta, Treviso.

Červen 2004 Byla podepsána smlouva na vydání románu Dům o tisíci patrech v Itálii (Editrice Santi Quaranta di Ferruccio Mazzariol, Treviso) a očekává se jeho vydání anglické.